Förstärk en aktivitet

Ett sätt att få besökaren att fokusera på en kommande aktivitet eller liknande är att sätta en nedräknare i samband med informationen. Då nedräknaren hela tiden är i rörelse så drar den blicken till aktiviteten.