Post-it

Förtydliga ett tillfälligt budskap med en Post-it lapp. Välj färg, text och lutning. Fäst med tejp eller nål och placera på lämplig plats. Välj under vilken/vilka menyer som lappen ska visas.